Servicii de monitorizare și intervenție

conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.

Legea 333/2003

Art 28(1)

PROTGUARD pune la dispoziție și asigura acest serviciu prin dispecerat funcţional 24/7. Dispeceratul este dotat atât cu echipament tehnic de dispecerizare şi monitorizare de tip telefonic, IP, GPS și GPRS, cât şi cu dispecerat de monitorizare video. Semnalele provenite automat de la sistemele locale de detecţie şi avertizare, sau declanşate manual prin sistemele de alarmare, sunt preluate de comunicatorul IP sau GPRS, codificate digital şi transmise instantaneu la dispecerat.

Aceste informaţii sunt înregistrate, prelucrate şi arhivate în dispecerat. Echipajele de intervenţie rapidă acţionează în cel mai scurt timp pentru a limita prejudiciile şi a elimina cauzele declansării alarmelor. În timpul desfăşurării evenimentului, dispecerul menţine permanent legătura cu acestea, cu personalul de la obiectiv sau cu persoanele desemnate de către beneficiar pentru a asigura coordonarea optimă a acţiunilor tuturor părtilor implicate.

  • monitorizarea armărilor/dezarmărilor;
  • semnalelor de incendiu, scurgeri de gaz sau inundaţii;
  • monitorizarea dezarmărilor în afara programului;
  • punerea la dispoziţie a situaţiei armărilor/dezarmărilor (la solicitarea expresă a beneficiarului);
  • identificarea persoanelor care au efectuat operaţiuni de armare/dezarmare pe o perioadă dată, pe baza codului de utilizator pentru sistemele tehnice care permit acest lucru.

MONITORIZAREA sistemelor locale de detecţie şi avertizare, prin intermediul dispeceratului.

Dispecerii de serviciu interpretează semnalele declanșate automat sau manual în funcție de tipul alarmei și mobilizează Echipajele de intervenție rapidă și alte forțe de intervenție specializate, dacă situația din teren o impune (pompieri, poliție , ambulanță etc.) cu scopul de a preveni, limita prejudiciile și elimina cauza declanșării semnalelor.

INTERVENȚIA în cazul receptării semnalelor de alarmă de la locațiile conectate la dispecerat se face de către Echipajele Forței de Intervenție.

Agenții de intervenție sunt special selecționați, instruiți, antrenați și dotați din punct de vedere tactic și logistic cu următoarele: autoturisme, telefon mobil, tonfa, stație radio, lanternă, fluier, stingator de incendiu, spray cu gaz lacrimogen și mijloace individuale de protecție (cască de protecție, vestă antiglonț, masca contra gazelor, etc).

Grija Noastra, Linistea Dumneavoastra!

PROTGUARD GROUP

Str. Rasuri, Nr. 1B

900205 Constanţa

T: +(4) 0241 661 059

M: +(4) 0745 104 214

F: +(4) 0241 547 725

E: office@protguard.ro