Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal

domeniul de aplicare a acestei politici

In cadrul agentiei de paza si protectie SC PRIVATE PROTGUARD SRL ne-am angajat sa respectam si sa protejam toate informatiile private si confidentiale pe care le obtinem atunci cand negociem cu terte parti, inclusiv la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice (informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila).

Aceasta politica de confidentialitate si prelucrare date personale va va ajuta sa intelegeti ce fel de informatii colectam in legatura cu utilizarea site-urile noastre, comunicarea cu terte parti sau alte forme de interactiune si de furnizare a serviciilor noastre si modul in care procesam aceste date si informatii.

Datele pe care le prelucram

Datele cu caracter personal pe care PRIVATE PROTGUARD SRL le prelucreaza pot include: Informatii de contact, cum ar fi numele, denumirea angajatorului si a postului detinut in cadrul unei companii, adresa de domiciliu si/sau resedinta, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, nationalitate, date privind cartea de identitate si/sau in pasaport; Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual sau comunicate in mod voluntar de catre dvs., cum ar fi: instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, status familial etc In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra date cu caracter personal ale copiilor dvs. atunci cand natura activitatii o impune. Acordam o importanta deosebita acestor date si le vom asigura o protectie specifica.

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare (adresa de IP etc). Pentru mai multe detalii, va rugam sa studiati politica noastra de cookies.

Nu intentionam sa colectam date personale sensibile, precum: originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Temeiuri juridice

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
• Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
• Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
• Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
• Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale PRIVATE PROTGUARD SRL sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
• In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:
o A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;
o Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
o Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Scopurile in care prelucram datele cu caracter personal

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):
• Oferirea de servicii de paza si protectie inclusiv intermedierea pentru obtinerea serviciilor conexe cum sunt: paza si protective obiectivelor sau a persanelor;
• Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
• Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
• Gestionarea utilizarii sistemelor IT (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
• In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
• Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile oferite si
• In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile. De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele PRIVATE PROTGUARD SRL sau alte evenimente promotionale.

Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre partenerii contractuali implicati in desfasurarea activitatii de paza si protectie, avocati, consultanti, instante judecatoresti sau arbitrale, precum si alte autoritati publice, entitati indicate de dvs. sau alte entitati in contextul furnizarii serviciilor (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, furnizori de servicii contabilitate, IT, telefonie, e-mail, etc).

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus. In situatii exceptionale, daca este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie. Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

Actualizarea datelor cu caracter personal

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: office@protguard.ro. Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati

 

Drepturile dumneavoastra asupra datelor dumneavoastra personale detinute de catre PRIVATE PROTGUARD SRL
PRIVATE PROTGUARD SRL va pastra informatiile dumneavoastra atat timp cat acest lucru ne va fi solicitat, in baza unei prevederi legale, sau cat este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate informatiile, insa, de principiu nu mai mult de sapte ani.

Conform Regulamentului, vei beneficia de urmatoarele drepturi, respectiv: dreptul de a solicita accesul, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii in conditiile legilor in vigoare, dreptul de opunere si dreptul la portabilitatea datelor, retragerea consimtamantului, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.

In cazul in care doriti sa aflati datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra sau daca doriti sa rectificati, stergeti orice date personale incomplete, incorecte sau depasite, sau daca doriti sa inceteze prelucrarea datelor personale pentru orice scop, va puteti exercita aceste drepturi contactandu-ne prin intermediul punctelor de contact mentionate pe acest site. Va rugam sa retineti ca, in unele cazuri, in special, daca doriti sa stergeti sau sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru poate insemna, de asemenea, sa nu mai fim in masura sa continuam furnizarea de servicii pentru dumneavoastra.

Responsabilul cu protectia datelor

PRIVATE PROTGUARD SRL a numit un responsabil cu protectia datelor pe care il puteti contacta prin e-mail.