Monitorizare şi intervenţie

Dispeceratul Central de Monitorizare este dotat atât cu echipament tehnic de dispecerizare şi monitorizare de tip telefonic, IP, GPS si GPRS, cât şi cu dispecerat de monitorizare video. Semnalele provenite automat de la sistemele locale de detecţie şi avertizare, sau declanşate manual prin sistemele de alarmare, sunt preluate de comunicatorul IP sau GPRS, codificate digital şi transmise instantaneu la Dispeceratul Central de Monitorizare şi Intervenţie al Protguard.

Agenţii de intervenţie Protguard sunt special selectionaţi, instruiţi, antrenaţi şi dotaţi din punct de vedere tactic şi logistic cu următoarele: autoturisme, telefon mobil, tongfa, staţie radio, lanternă, fluier, stingător de incendiu, spray cu gaz lacrimogen şi mijloace individuale de protecţie (cască de protecţie, vestă antiglonţ, mască contra gazelor, etc).

Paza si protectie obiective industriale

În cei peste 20 ani de activitate Protguard şi-a perfecţionat modul de lucru şi procedurile referitoare la obiectivele industriale, acestea fiind unul dintre sectoarele în care am excelat.Folosind dispozitive clasice de securitate fizică sau sistemul propriu de detaşamente, Protguard a oferit performanţă indiferent de amploarea obiectivului industrial asigurat.

Pentru asigurarea unui maxim de securitate fizică şi a unei eficienţe sporite a dispozitivelor de pază cu agenţi de securitate, Protguard oferă soluţii de ultimă generaţie de sisteme de control acces, televiziune cu circuit închis, detecţie a efracţiei şi detecţie şi semnalizare a incendiilor.

Conducte de transport a produselor petroliere, şantiere navale, rafinării, centrale eoliene, şantiere de construcţii civile şi industriale, păduri, ferme de animale, unităţi din industria alimentară sau orice alt tip de obiective industriale mari sunt locuri în care Protguard a excelat, oferind clienţilor săi servicii de ce mai bună calitate şi securitate deplină.

Paza si protecţia căminului dumneavoastră

Cu toţii suntem preocupaţi de siguranţa familiei şi a căminului nostru. Prin angajaţii săi, Protguard oferă servicii avansate de securitate fizică pentru orice tip de imobil de locuit.

Securitatea căminelor beneficiarilor noştri este asigurată şi monitorizată atent zi şi noapte, 24 ore pe zi, 365 zile pe an. Echipaje de intervenţie sunt pregătite pentru a interveni rapid pentru înlăturarea oricărei ameninţări.

În ansamblurile de locuinţe ce au sisteme comune de securitate şi un acces controlat, agenţii PROTGUARD sunt mai mult decât un simplu paznic, sunt prietenul şi vecinul mereu acsasă atent la tot ce se întâmplă şi care răspunde la telefon, pentru orice solicitare, 24 ore pe zi, 365 zile pe an.

Paza si protecţia căminului dumneavoastră

Cu toţii suntem preocupaţi de siguranţa familiei şi a căminului nostru. Prin angajaţii săi, Protguard oferă servicii avansate de securitate fizică pentru orice tip de imobil de locuit.

Securitatea căminelor beneficiarilor noştri este asigurată şi monitorizată atent zi şi noapte, 24 ore pe zi, 365 zile pe an. Echipaje de intervenţie sunt pregătite pentru a interveni rapid pentru înlăturarea oricărei ameninţări.

În ansamblurile de locuinţe ce au sisteme comune de securitate şi un acces controlat, agenţii PROTGUARD sunt mai mult decât un simplu paznic, sunt prietenul şi vecinul mereu acsasă atent la tot ce se întâmplă şi care răspunde la telefon, pentru orice solicitare, 24 ore pe zi, 365 zile pe an.

Paza si protecţia căminului dumneavoastră

Cu toţii suntem preocupaţi de siguranţa familiei şi a căminului nostru. Prin angajaţii săi, Protguard oferă servicii avansate de securitate fizică pentru orice tip de imobil de locuit.

În ansamblurile de locuinţe ce au sisteme comune de securitate şi un acces controlat, agenţii PROTGUARD sunt mai mult decât un simplu paznic, sunt prietenul şi vecinul mereu acsasă atent la tot ce se întâmplă şi care răspunde la telefon, pentru orice solicitare, 24 ore pe zi, 365 zile pe an.

Consultanță, proiectare și montaj

Instalarea unui sistem de securitate, fie că vorbim de pază umană, sisteme electronice de supraveghere, transport de valori sau orice alte servicii specifice, se face numai după o evaluare amănunţită a riscurilor de securitate ce le implică obiectivul vizat.
Protguard realizează auditul preliminar de securitate necesar pentru a propune măsurile, mijloacele tehnice şi umane adecvate situaţiei date.
La elaborarea proiectelor şi planurilor de pază sunt avute în vedere prevederile actelor normative în vigoare. Pentru sistemele tehnice de securitate sunt utilizate echipamente şi metode de ultimă generaţie pentru asigurarea unui grad maxim de securitate. Toate echipamentele sunt originale şi însoţite de certificate de conformitate CE.