Despre noi

Grija noastră, liniștea dumneavoastră !

Scurt Istoric


Anul 2000 a însemnat un moment cheie în dezvoltarea companiei, prin schimbarea strategiei și a modului de abordare a pieței serviciilor de securitate privată.
Astfel, acţionarii, având ca scop îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi întărirea poziţiei companiei pe piaţă, au decis ca unele filiale să se transforme în persoane juridice independente. La Constanţa, filiala locală se transformă în societate de sine stătătoare și preia aproximativ o treime din suprafața țării, respectiv părțile de Nord, Nord/Est și Sud/Est. Pornind de la portofoliul de clienţi preluat de la firma mamă, noua societate reuşeşte să îşi mărească cifra de afaceri si să-și extindă portofoliul, devenind, în anul 2007, societatea de pe locul 3 național, la categorie Societăți Mari. Acest succes a fost susţinut atât de managementul performant cât şi de un program de investiţii în tehnică, în logistică dar, mai ales, în personal.

Următoarea etapă a fost aceea de a dezvolta idea unui grup de companii, acoperind astfel și domenii noi, cum ar fi: detectivat, administrarea de clădiri, transport și însotire de persoane și grupuri de persoane, servicii de voluntariat și formare profesională.

Începând cu anul 2014 am introdus și promovăm pe piață două noi soluții tehnice inovatoare:
- sisteme de detecție pentru prevenirea incendiilor si dezastrelor, în special pentru parcurile naționale și ariile protejate, cât și pentru păduri și zone industriale mari, cu grad ridicat de risc la incendiu;
- sisteme active pentru prevenirea accidentelor de muncă generate de utilaje sau echipamente pe platforme sau în incinte industriale.

Logistica

În funcţie de specificul fiecărui obiectiv şi riscurile de securitate indicate în analiza de risc, specialiştii Protguard stabilesc logistica necesară pentru îndeplinirea misiunii. Sunt puse la dispoziţia beneficiarilor şi agenţilor noştri de securitate, mijloace tehnice specifice:

  • autovehicule de patrulare inscripţionate;
  • autovehicule specializate pentru transport de valori;
  • autovehicule de teren;
  • ambarcaţiuni;
  • mijloace de autoapărare (veste antiglonţ şi antivandal, căşti, scuturi, spray-uri cu gaz lacrimogen, etc.);
  • arme de foc cu gaze, bile de cauciuc sau glonţ, în funcţie de natura misiunii;
  • mijloace de comunicaţie (staţii radio, telefoane);
  • dispozitive de localizare a vehiculelor şi persoanelor prin GPS;
  • orice alte dotări şi mijloace specifice a căror necesitate este impusă de particularităţile obiectivelor şi ale misiunilor.

Angajaţii direct implicaţi în prestarea serviciilor de pază şi securitate, au vârsta medie de 34 ani, sunt calificaţi pentru această activitate în conformitate cu legislaţia română în vigoare,
Protguard preocupându-se de instruirea periodică şi continuă a acestora.

Suportul logistic şi managerial pentru întreaga activitate este asigurat de angajaţi pregătiţi şi cu experienţă în domeniu.

Serviciile oferite sunt prestate la cel mai înalt nivel de calitate şi profesionalism. Acesta este rezultatul implicării şi bunei colaborări dintre departamentele companiei şi a coordonării lor de către o echipă managerială tânără, implicată şi cu experienţă.

Echipaje mobile, amplasate strategic, asigură intervenţia agenţilor Protguard pentru rezolvarea rapidă a oricărei probleme de securitate,

Pentru situaţii deosebite un echipaj patrulează în zona obiectivelor pentru un maxim de siguranţă.

  de_DE  en_GB  ro_RO